Alfhemsstigen - en historisk promenad

Golfbaneområdet är beläget i Skepplanda socken - ett av de mera fornlämningsrika områdena i Göta Älvdalen. Detta faktum innebar att Länsantikvarieämbetet krävde en arkeologisk utredning som underlag för att tillstyrka ett bygglov av golfbanan. Totalt finns idag 18 registrerade fornlämningar inom området.

Blomsterrika slåtterängar i en naturskön golfbanemiljö, jätteekar, domarringar och andra gravar, skålgropar, utblick mot Göta Älvdalen, platsen för Cappels församlings medeltida kyrka och fornåkrar är exempel på det som finns att uppleva.

För att göra dessa historiska minnesmärken tillgängliga skapades Alfhemsstigen i samarbete mellan Ale Kommun och Ale Golfklubb. Den 3 km långa stigen sköts av ideellt engagerade medlemmar i klubben och ringlar sig igenom hela golfbaneområdet. Stigen är utstakad med gulmärkta stolpar och börjar i anslutning till hål nr 2 .

Upplev historiens vingslag och bekanta dig med vårt kulturarv under en promenad. Känner du för att ta en ”fikapaus” under din vandring och njuta av de vyer naturen bjuder på – Alfhems Wärdshus fixar matsäcken.