Arbetet fortskrider: 


- rensning av dammen vid hål 2 klar
- Vilket lyft av hål 7, med ny tee och ny damm