FRISKVÅRDBIDRAG för golfspel


Från och med 2018 inkluderas golfsporten i friskvårdsbidraget. Här finns den information som du som medlem behöver för att kunna söka friskvårdsbidrag för golf hos din arbetsgivare. Läs informationen nedan eller klicka här för att komma till golf.se där du får ytterligare information.

På din faktura från klubben finns de olika avgifterna specificerade. Spelavgift till Ale Golf AB är godkänd för friskvårdsbidrag. Däremot är Årsavgiften till Ale Golfklubb inte godkänd. För att nyttja friskvårdsbidraget brukar det räcka med att visa sin årsfaktura tillsammans med ett kontoutdrag som visar att avgifterna är betalda. Efterfrågar din arbetsgivare en särskild kvittens kan vi skriva ut en sådan, kom in i receptionen så hjälper vi till med detta! 

Utöver Spelavgiften kan du använda friskvårdsbidraget för Privatlektioner, Grupplektioner, Grön-kort-kurs, Rangekort, Greenfee, mm

Friskvårdsbidrag för golf – så fungerar det (källa: SGF)

Här finns information om vad som gäller och svar på de vanligaste frågorna efter det efterlängtade beslutet att golfspel nu är godkänt som skattefri friskvårdsförmån. De nya reglerna gäller från 1 januari 2018.

En historisk dom från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) den 12 januari 2018, följt av en tolkning från Skatteverket tre dagar senare, gav det glädjande besked Golfsverige arbetat hårt för och väntat på länge: Golf godkänns som friskvårdsbidrag.

Skrolla ned på sidan för information om vad domen innebär, en lista över godkända aktiviteter och en lista över aktiviteter som inte är skattefria. Går du in på golf.se får du också svar på vanliga frågor från golfklubbar/golfanläggningar, samt svar på vanliga frågor från golfspelare samt bakgrund till golfen och friskvårdsbidraget.

Enligt Skatteverket innebär beslutet följande: 

 • Domen kvalificerar golf som "motion eller friskvård av enklare slag", vilket är grundregeln för friskvårdsbidrag. Därmed kan anställda som har friskvårdsbidrag via sin arbetsgivare använda det för i princip all form av golfspel och träning. 

 • Det maximala skattefria beloppet är 5 000 kronor per år. Det är dock arbetsgivaren som bestämmer beloppet för sin arbetsplats, som därmed kan vara lägre än maxbeloppet.

 • Det är arbetsgivaren som beslutar om de godkänner golf (eller andra aktiviteter) som friskvårdsförmån. 

 • En förutsättning är att all personal inom organisationen/företaget erbjuds förmånen, det vill säga möjligheten att spela eller lära sig spela golf.

 • Reglerna gäller från den 1 januari 2018.

Godkända skattefria friskvårdsaktiviteter inom golf 

 • Golfträning, t.ex. nybörjarkurser, golfkurser, golflektioner (under 1 000 kr per tillfälle) och rådgivning i kost- och motionsfrågor

 • Egen träning på drivingrange (rangebollar/rangekort)

 • Års- eller säsongskort för korthålsbana, träningsanläggning eller träningsområde

 • Spelavgift (årlig avgift för golfspel, exklusive medlemsavgift)

 • Greenfeeavgifter (under 1 000 kr per tillfälle)

 • Spel på en footgolfbana (motsvarar greenfeeavgift)

Inte godkänt som skattefri friskvårdsförmån

 • Medlemsavgiften till golfklubben (samma gäller all föreningsidrott)

 • Tränings- och motionsredskap, dvs golfklubbor och annan utrustning

 • Deltagaravgift i golftävlingar

 • Spelavgifter/golfpaket som avser mer än godkända friskvårdsaktiviteter, exempelvis ett exklusivt friskvårdspaket där delar av innehållet omfattas av annat än ”motion eller friskvård av enklare slag” är inte tillåtet för skattefritt friskvårdsbidrag, vare sig helt eller delvis.