Invigning av Pilgrimsleden, delsträcka Skepplanda - Lödöse

IMG_5678.JPG
IMG_5654.JPG

Ovan några bilder från invigningen där bl.a. Johan Norling från Ale Kommun, Johan Engström från Turistrådet i Västsverige, Marie Fors från Västarvet, Ola Eriksson från Svenska kyrkan, Mikael Berglund från kommunstyrelsen och Merja Forsäng från Ale GK deltog.

Mer information om Pilgrimsleden och projektet i Ale hittar du på Ale kommuns hemsidan. Du hittar också mycket matnyttig infomation om Pilgrimsleden på www.lodose.eu. Nedan kan du också läsa mer om varför just Kungsgården valdes som invigningsplats. Vi håller verkligen till på en historisk plats.

Källa: Johan Norling, Ale Kommun, projektledare

Att färdas förbi den gamla kungsgården är en gammal tradition.
F
örbi kungsgården gick den gamla huvudvägen längs älvdalens östra sida. Tillsammans med flera andra hålvägar löpte den som många gamla vägar på krönet av åsen där det var torrt. Mycket tyder dessutom på att Alvhems kungsgård långt tillbaka i tiden varit den mäktigaste och mest framträdande gården i hela älvdalen och södra Bohuslän.

När svea-götisk och norsk kungamakt tillskansade sig området under senare delen av vikingatiden användes Göta älv som gränsflod. Under medeltiden förblev Göta älv gräns mellan rikena Sverige, Danmark och Norge. Men för människorna som bodde i älvdalen var och förblev älven viktigast som kommunikationsled.

Lödöse – knappa milen norr om kungsgården – har genom historien varit en viktig knutpunkt för pilgrimsresor. Via älv och land fanns många färdvägar till och från Lödöse. Kungsgårdens fantastiska läge, omfamnad av Göta älv och Grönån, erbjöd viktiga färdvägar till flera handelsplatser liksom till den betydelsefulla hamnstaden Lödöse. Från Lödöse tog man sig vidare med båt till kontinenten och de stora vallfartsorterna.

För vi vet att Lödöse var en viktig utfärdsort för pilgrimer under medeltiden. Lödöse är en av Sveriges främsta fyndorter av pilgrimsmärken. Elva pilgrimsmärken från de stora pilgrimsmålen har hittats här. De är från Santiago de Compostela, Riga, Köln, Canterbury, Einsiedeln, Noblat, Vadstena och Skara.

Etappen Skepplanda-Lödöse följer en gammal kyrkväg via Frövet från Skepplanda kyrka, med medeltida anor, och fram till kungsgården. Det kan dessutom ha funnits en tidigare kyrka vid Skepplanda eftersom man funnit ett gravfält från vikingatiden. Runt kungsgården finns många gravfält som sträcker sig långt tillbaka i historien. Färdvägen vid kungsgården, som Pilgrimsleden är en del av, vittnar om en lång historia med forntida gravar och historiska lämningar. Här finner man domarringar, gamla gravfält, skålgropar och hålvägar. Vi talar om en gammal bygd redan innan kungsgårdens blivande, då området vittnar om stenåldern. När vi går från Frövet till Kungsgården finner man flera stenåldersgravar.

Flera nedslag i historien visar hur kungsgården så tydligt präglats av vår historia, och som dags datum blivit en viktig del av vårt kulturarv. Kungsgården omnämns första gången 3 februari 1377 då Håkon Magnusson förläna godset till Germund Grein. Senare ägdes kungsgården av Gustav Vasas svärfar från 1541. Per Brahe – en av de tre första av rikets stora män som tilldelades titeln grevevärdighet – erhöll förutom Visingsö också Alfhems kungsgård. Egendomen fanns i släktens Brahes ägo fram till 1601. År 1767 fick Niclas Sahlgren fastebrev (lagfart) på Stora Alfhem. Niclas Sahlgren var framgångsrik köpman, direktör vid Ostindiska kompaniet och grundare till Sahlgrenska sjukhuset. Han tillhörde en av de förmögna handels- och ämbetsmän som tilläts äga och besitta säterier och frälseegendomar. Ett monopol som innan 1700-talet varit förbehållet adeln och kronan.

Än idag är Alfhems Kungsgård en spännande plats, med sin historia och moderna tappning i Ale golfklubb. Här finner du också din paus hos Alfhems värdshus, lunch och fika för golfare, pilgrimer och vandrare. Vid det gamla magasinet har Ale slöjdare sommarutställningar med hantverk från textil till trä. Visst finns så många fler tankar och visioner för kungsgården. Platsen andas dåtid, nutid och framtid. Att samlas här tillsammans, för att återinviga etappet Skepplanda-Lödöse eller för all del unna sig en paus, känns inte bara naturligt. Det känns förutbestämt. Att färdas här är trots allt en gammal tradition. Något som känns i luften. Kungsgårdens fantastiska läge, omfamnad av Göta älv och Grönån, erbjuder viktiga färdvägar. Pilgrimsleden Göta älv. Då som nu. Välkommen.