Rangestudion

Arbetet med att bygga vår nya inomhus rangestudio fortskrider.
Här skall vi satsa på våra juniorer men även alla andra medlemmar skall få njuta av mer klubbkänsla!
Tillfälle till mer skön träning året runt!

Projektet innebär en omfattande om och tillbyggnad av vår befintliga rangebyggnad. Den totala ytan av den vinterbonade studion blir ca. 80 m2, varav 33 m2 är en tillbyggnad. Arbetet består av: Ny bottenplatta i betong, stommar, nya ytter(delvis) och inner-väggar, nytt ytter(delvis) och inner-tak, isolering, anskaffning och installation av portar, inredning samt diverse utrustning.

Arbetet påbörjades i mitten av februari.

Detta glada gäng startar projektet genom att riva i befintligt lektionsutrymme samt utrymme för förråd och bollautomat.

Studion+1.jpg
Studion 3.jpg
IMG_4476.jpg
IMG_4477.JPG

Stora doningar! Diverse markarbeten. Bilder från 18 februari.

Klart för gjutning. Bilder från 25 februari.

IMG_4491.JPG
IMG_4489.JPG
IMG_4493.JPG

Dagen G har kommit. Gjutning av bottenplatta den 27 februari. Clas Carlsson (snickarcarlsson) håller ihop bygget.

IMG_4500.JPG
IMG_4504.JPG
IMG_4508.jpg

Nedan - Status 11 mars. Mellanvägg och dörr till vinterbonat utrymme för bollautomat på plats. Claes jobbar med elen. Vad vore klubben utan alla frivilliga krafter?

DSC_3997.JPG
DSC_3999.JPG

Tisdag 19 mars.

Grusbeläggning av väg till rangen. Greenkepper Anders, traktorförare Håkan och vår fantastiska resursgrupp i arbete.

Kanske vi någon gång i framtiden kan få den asfalterad?

IMG_4568.JPG