Uppfräschning av Tävlingsexpedition / Scoring area

I samband med att vi lade om bansträckningen och flyttade upp Café 9 ½ till restaurangen så öppnades en möjlighet att använda byggnaden till tävlingsexpedition/scoring area. Vi testade detta med framgång under 2018 utan att göra annat än minimala ändringar av lokalen. Med en mycket strikt budget har vi gjort en del anpassningar. Matta har lagts in där det saknades, trinetten (mini köket) togs bort, väggarna har målats, getingar har stängts ute, lister har satts upp där det saknades, mm. Gubbarna har trollat igen, de fick till och med in ett fönster, inom ramen för vår knappa budget.

2019-04-30 02.44.28.jpg

Vem har fixat allt detta? Jo, resursgruppen förståss. Vad vore vi utan dessa fantastiska män med sina gedigna kunskaper och aldrig sinande arbetslust. Almer Öhrn har målat och lagt golv invändigt, B-G Andersson har målat utvändigt, Lennart Sjöö har satt in ett fönster, Kurt Samuelsson har tagit hand om rörjobbet, Håkan Persson flyttade möbler, Leif Johansson var med och installerade dem, mm. Med andra ord ett första klassens teamwork!

Tack Gubbar!

Leif Johansson och Kurt Samuelsson

Leif Johansson och Kurt Samuelsson

Möbler på plats, det börjar arta sig!

Möbler på plats, det börjar arta sig!

B-G Andersson målar vidare

B-G Andersson målar vidare

Almer har lagt många många timmar

Almer har lagt många många timmar

Almer Öhrn tar en liten paus

Almer Öhrn tar en liten paus

Arbete pågår

Arbete pågår

B-G Andersson tar sig an utsidan

B-G Andersson tar sig an utsidan