Banutvecklingskommitténs uppgift är att:
- anläggningen har en långsiktig utvecklingsplan som anger detaljerade kvalitativa mål
- upprätta årlig verksamhetsplan som underlag för styrelsens verksamhetsplan och som senast den siste
   november skall underställas styrelsen för godkännande
- upprätta och senast sista november inlämna årsredogörelse att ingå i styrelsens verksamhetsberättelse
- äska medel av styrelsen för att kunna genomföra utredningar, projekteringar m.m.
- informera klubbens medlemmar om utvecklingen av anläggningen

 

Ett händelserikt 2017

Under 2017 vände vi spelordning på vår bana så att gamla hål 10 blev starthål. Det innebar att en hel del aktiviteter skulle genomföras, men vi fick en sen start p.g.a. jordmassor och grävmaskin kom sent.

Följande aktiviteter genomfördes dock:

 • En ny nedfart från parkeringen till nya första tee
 • En ny stig/väg till nya hål 10
 • Stigen/vägen flyttas mot stenmuren
 • Slänten snyggas till så den kan klippas
 • När banan vändes blev gamla 9½:an nytt tävlingskansli

Övriga åtgärder kommer fixas under hösten/vintern.

Flera teer har renoverats. För tee 62/59/54/49 på hål 13 och 15 (tee 59) har vi nytt gräs.

För att få in mer solljus på greenerna på nuvarande hål 1, 8 och 17 har vi gallrat bland träden på kullen. Det är speciellt viktigt att få in solljus på tidig vår och sen höst. På hål 16 har skog röjts bakom green, detta har gjort att greenen mår mycket bättre.

Utöver det har dräneringen renoverats för Greenbunkrar på hål 5, 14 och 15.

 

Planer för 2018

 • Göra klart hål 10
 • Ny tee 62 på hål 1 samt gallra buskar så publik kan se utslagen på hål 1
 • Konstgräs på tee 62, hål 9 och hål 2
 • Inventera vilka träd vi ska ta bort, kanske 1000 träd (köps upp?)
 • Fortsätt renovera tee (prio de sämsta och dam)
 • Renovera stigar mellan hålen
 • Skydd mot vildsvinen (mer stängsel och färista)
 • Övriga åtgärder är att plantera träd på strategiska ställen så vi kan minska högruffen och därmed öka speltempot genom mindre letande efter boll. Här är vi beroende av tjäle i backen
 • Runt många av våra greener har man lagt upp högar (invallning) det ger två problem, dels att det samlas vatten och dels att det blir svårt att vända maskiner vid skötsel av green. Om vi har resurser vill vi börja arbetet med att förändra invallningen med prioritet att förenkla skötseln.
 

Banutvecklingskommitténs medlemmar

Banutvecklingskommittén skall bestå av greenkeeper, pro och medlemmar som representerar både damer och herrar samt olika hcp-grupper samt tisdagsgruppen.

Peter Eliasson.jpg

Peter Eliasson

Ordförande

0705-136894
elipet01a@gmail.com

1936_Anders Eriksson.JPG

Anders Eriksson

Ledamot

0703-183481
andersgolf027@gmail.com

 
139_Henning_Lundstrom.JPG

Henning Lundström

Ledamot

0708-584332
henninggolf@yahoo.com

Jari Försti.jpg

Jari Försti

Ledamot

0736-527230
jari.forsti@hotmail.se

 

Niklas Abrahamsson

Ledamot

0730-362524
nicke54abrahamsson@hotmail.com

Veronica Jönsson

Ledamot

0708-354990
veronica.joensson@gmail.com