Damkommitténs syfte är att locka damer i alla åldrar och handicapgrupper till att utvecklas som golfspelare. Samtidigt vill vi ge klubbens damer möjlighet att göra nya bekantskaper som delar vårt gemensamma intresse för golfen. Det gör vi genom att arrangerar damtävlingar under hela säsongen. Vi ansvarar även för vårens och höstens uppstarts- respektive avslutningsträffar dit alla klubbens damer hälsas välkomna.

 

Aktuellt

OBS: Nytt datum för avslutningen!

Nu är vi här – kändes som om det nyss var april/maj och vi var taggade att börja spela golf. För att nu annonsera vår sista damtävling. Det hugger lite i golfhjärtat.

Höst avslutningen slår vi ihop med Kungsgårdens drottning den 23 sep. Vi spelar en singeltävling samt platsen om Kungsgårdens drottning, som ni anmäler i GIT som vanligt och swishar till Margareta. Första start kl: 9 Sen träffas vi i restaurangen för prisutdelning från sommaren och höstens tävlingar och korar Freja samt Kungsgårdens drottning. Värt att notera är att har du pris, men inte har ett ombud, fryser priset inne. M.a.o. du får inget pris. Gäller alla tävlingar.
Det blir mat och fin, fina priser, dragning på scorekort, närmast hål och rakast drive m.m.

Vi kommer ha en enkät som vanligt där vi vill höra dina önskningar och åsikter inför 2019 eller något du vill att vi tar upp gällande 2018.  Det vi vill belysa är att vi behöver bli fler i damkommittén. Både Camilla och Cattis vill efter 5 år göra annat. Då finns bara Tina Asplund och Margareta Miles kvar, vilket absolut inte går! Så skall vi ha kvar våra damtävlingar måste vi få in flera damer. Inga meriter krävs – bara att du gillar att spela golf. Maila oss med ditt intresse alt. säg till på avslutningen.

För att anmäla dig till avslutningen mailar du till   alesdamer@gmail.com  Senast 17 sep

Väl mött / Damkommittén

 

Damtävlingar

Alla damer, såväl gamla som nya medlemmar, är hjärtligt välkomna. Vi erbjuder ett mycket varierat utbud av tävlingar. Damgolfen är ett gyllene tillfälle att lära känna fler damer i klubben. Vi vill att det ska vara bekvämt och enkelt att komma ut och spela en golfrunda. Du kan spela både dagtid och kvällstid. Handicap spelar ingen roll. Även du som har 54 i handicap är hjärtligt välkommen. Vi spelar varje onsdag från det att säsongen börjar fram till mitten på september, utan uppehåll för semester. 

Du anmäler dig till damgolfen via GIT (svenskgolf.se) senast xxxdag kl.18:00. Ordinarie startavgift är 50 kr, vid efteranmälan är startavgiften 75 kr. Kontakta kansliet vid efteranmälan. Är du anmäld men får förhinder så måste du ringa till kansliet och meddela detta senast kl. 12:00 på tävlingsdagen, annars måste vi tyvärr ta ut startavgift. 

Lite speciella regler gäller för damgolfen på dagtid. Du anmäler dig som vanligt, men måste markera för tidig start. Därefter sänder du ett mejl till alesdamer@gmail.com och säger till att du önskar spela på dagtid. Observera att det endast finns 2 fyrbollar reserverade för oss på dagen. Eftersom man inte kan spela ensam så innebär det att man kan vara minst 2 personer och maximalt 8 personer. Dagtiderna utgår vid lagtävlingar.

 

Kungsgårdens drottning

Varje gång du deltar i damgolfen samlar du poäng i tävlingen om Kungsgårdens drottning. För att kvalificera dig till finalspelet i mitten av september krävs att du deltagit vid minst 6 tillfällen. Du får tillgodoräkna dig dina 10 bästa resultat.

Tidigare års drottningar:
2018 Helene Björk
2017 Eva Eliasson
2016 Pia Wennergren
2015 Tina Asplund
2014 Lena Frössling
2013 Eva Eliasson

 

Frejaslaget

Freja-slaget består av singelmatcher över 18 hål, där den segrande spelaren går vidare i matchstegen. Förlorande spelare går till ”andra chansen” och får spela en match till. Tävlingen pågår i stort sett under hela säsongen, med ”deadlines” för när matcherna ska vara spelade. Dessa ”deadlines” måste hållas för att tävlingen ska flyta på bra. Reglerna för matchspel gäller enligt golfens regelhandbok.

Spelare som möts i en match har gemensamt ansvar för att matchen spelas inom den tid som finns angiven i matchplanen. Tävlingsavgiften är en engångsavgift på 50 kr. Den läggs i ett kuvert (märkt med ditt namn och Freja) och stoppas i greenfeelådan före det att första matchen spelas.

Deadlines uppdateras löpande löpande och publiceras på hemsidan.

Tidigare års vinnare:
2018 Lena Frössling
2017 Katarina Wochner Carlsson
2016 Ulla Berglund
2015 Merja Forsäng
2014 Eva Eliasson

 

Kontaktinformation

Kontakta oss gärna om du har tips på förbättringar, idéer eller kritik. Du kan också följa oss på Facebook och Instagram. Camilla Jensen är informationsansvarig för Facebook, Instagram, mejl och hemsida 

Mejl: alesdamer@gmail.com 

 

Damkommitténs medlemmar

Margareta+Miles.jpg

Margareta Miles

Ledamot

0708-968795
alesdamer@gmail.com

Tina Asplund.JPG

Tina Asplund

Ledamot

0708-199606
alesdamer@gmail.com

 
 

Helene Björk

Ledamot

alesdamer@gmail.com

 

Ulla Berglund

Ledamot

alesdamer@gmail.com