Damkommittén
Regler och information


Våra tävlingar är på torsdagar mellan kl 16.00-18.00 administreras via Golfens IT-system (GIT) vilket innebär att lottningen kommer att ske via GIT:n och resultaten från tävlingarna kommer att finnas på svenskgolf.se.

 

Anmälan

Du anmäler dig via GIT senast tisdag kl. 1800. Startavgift 50,-.

Om du anmäler dig senare är det efteranmälan och då betalar du 75,-

För alla damer som vill spela även på dagtid, så har vi vissa tider på torsdags fm i mån av plats som man kan anmäla sig till. Tiderna är från kl.12 Anmälan görs i Git. Då ska ni skriva i kommentarfältet/meddelanderutan önskan om tid vid kl. 12.00-12,10. Platserna är max 8 per - min 2 pers..  Anmälningsavgiften betalas med Swish, med namn till Ulla Berglund 0793-363869. Efter avslutad runda läggs scorekorten i brevlådan utanför receptionen. Vid Lagtävling utgår dessa tider då får man anmäla sig på de tider som presenteras i GIT.

Startlistan publiceras på onsdag kl: 12.00

Avanmälan

Har du anmält dig till en tävling och får förhinder så måste du anmäla detta. Om du meddelar kansliet innan kl 12.00 tävlingsdagen utgår ingen startavgift på 50 kronor.

Finalspel

För att kvalificera sig till torsdagstävlingarnas finalspel, Kungsgårdens drottning ska man ha deltagit minst 6 gånger och man får räkna sina 10 bästa resultat.

Poängsättning

Vi räknar poäng för kvalificering till Kungsgårdens drottning. ex. Spelar du på ditt hcp får du 10 poäng. Spelar du 1 slag/poäng bättre än ditt hcp får du 11 poäng o.s.v. Spelar du 1 slag/poäng sämre än ditt hcp får du 9 poäng o.s.v. På finaldagen utges dubbla poäng.

Prisutdelning

Vid torsdagsgolfen utgår pris till var 4:e deltagare. För att erhålla pris som du vunnit vid någon av våra torsdagstävlingar måste antingen närvara vid vårens resp. höstens avslutningar alternativt meddela att du har ett ombud som närvarar och tar emot ditt pris. Meddelande om ombud skickar du före prisutdelningen till mailadress alesdamer@gmail.com

Till sist,

Alla damer kom nu på torsdagstävlingarna under säsongen och var med i vårt sköna gäng!