Herrkommitténs syfte är att vara ett forum för Ales herrar att regelbundet träffas, spela golf och ha trevligt. Våra aktiviteter ska underlätta för nya medlemmar att på ett naturligt sätt slussas in i klubbgemenskapen, samt naturligtvis för våra etablerade medlemmar att umgås med nya och gamla golfkompisar. Det gör i första hand genom att arrangera Herrgolftävlingar på tisdag em, dit alla är lika välkomna.  

Aktuellt

Herrgolfen kommer 2018 att spelas på tisdagar och startar den 8 maj. 

Herrtävlingar

I år samsas vi med seniorgolfen om tisdagarna. Herrgolfen startar den 8 maj och pågår fram till slutet av augusti. Starttiden är normalt mellan 13:00-18:00. Vid några tillfällen då seniorgolfen har shotgun tävlingar kommer första möjliga starttid att förskjutas något. Herrgolfen är normalt ingen lottad tävling utan Du anmäler dig själv via Min Golf på nätet eller genom att kontakta receptionen. Observera att man måste vara minst 2 i bollen som spelar herrgolf (markören måste själv delta i tävlingen). Nytt för i år är att vi kommer att pröva lottade bollar vid den sista tävlingen i månaden. 

Vi spelar normalt slaggolf singel över 18 hål från tee 59. Planen är att vid några tillfällen pröva en annan spelform eller att spela från annan tee.

Herrgolfen är en officiell tävling, varför krav på korrekt fört och inlämnat scorekort gäller. 
Startavgift: 70 kr per tävlingstillfälle, startavgiften betalas kontant till kansliet innan start eller via Swish till nummer 0708-105686.

Vid varje tävling delas priser ut till de mest framgångsrika. Alla deltagare tjänar också poäng i våra totaltävlingar. 

Order of Merit

Vi har i år förändrat poängberäkningen något i våra totaltävlingar i A- och B-klassen. I respektive totaltävling ingår alla tävlingar under maj, juni, juli och augusti. Vi använder oss från och med i år av GIT systemets funktionalitet Order of Merit, vilket innebär att allt manuellt räknande försvinner.

Vi skapat en Order of Mertit för A-klassen som heter Ale Herrtour A-klass och en för B-klassen som heter Ale Herrtour B-Klass.  De nio bästa i respektive klass får poäng i en fallande skala från 10 till 2 poäng. Övriga startande erhåller 1 poäng. 

Du kan följa resultatutvecklingen på nätet genom att söka upp den senaste tävlingen i GIT och välja Order of Merit.  

Finalspel

Finalen spelas den 1 september.
Kvalificerade är:

  • De som finns på övre halvan i respektive Order of Merit tabell och som har deltagit vid minst 5 tillfällen
  • De som vunnit en tävling i respektive klass och som har deltagit vid minst 5 tillfällen

Herrarnas vårresa

Det blir ingen resa i år. Dels på grund av den långa vintern men också p.g.a. att ingen medlem i kommittén har möjligt att arrangera en resa.

Herrdagen

Herrdagen kommer vara 9:e juni med frivilligt spel på morgonen och partävling på eftermiddagen. Lagen kommer lottas fram på plats. 

Kontaktinformation

Kontakta oss gärna om du har tips på förbättringar, idéer eller kritik. Kontaktuppgifter har du nedan. Du kan också följa oss på herrarnas Facebooksida.

Herrkommitténs medlemmar

Adam Svärd

Ordförande

070-5111231
svardz@live.se

Oskar Henriksson

Ledamot

070-4226221
oskarhenriksson840119@hotmail.com

Jörgen Karlsson

Ledamot

070-3168582
golfjogga@hotmail.com 

Martin Olsson

Ledamot

070-2950787
Martin.m.olsson@teliacompany.com

 

Johan Wester

Ledamot

075-0309241
Johan.Wester90@hotmail.com