Herrkommitténs syfte är att vara ett forum för Ales herrar att regelbundet träffas, spela golf och ha trevligt. Våra aktiviteter ska underlätta för nya medlemmar att på ett naturligt sätt slussas in i klubbgemenskapen, samt naturligtvis för våra etablerade medlemmar att umgås med nya och gamla golfkompisar. Det gör i första hand genom att arrangera Herrgolftävlingar på onsdagar, dit alla är lika välkomna.  

Aktuellt

Herrdagen kommer ske fredag 10:e maj med första start 13:00, för dom som vill samlas vi på golfklubben 11:45 för en gemensam lunch.
Vi kommer ha närmast hål och drivetävling på något/några hål. Efter tävlingen samlas vi uppe i klubbhuset för prisutdelning.

Anmälningsavgift är 100 kr. Anmälan stänger 7:e maj.

Herrtävlingar

Vi är nu tillbaka på onsdagar som tidigare år och vi kommer börja 8 maj fram till 4 september med final lördag den 14 september. Herrgolfen är fortsatt ingen lottad tävling utan du anmäler dig själv via Min Golf. Den sista onsdagen varje månad kommer vi fortsätta med en lottad tävling förutom Juli då vi spelar tee 62 eftersom detta är veckan innan KM.

Vi har nu ändrat reglerna kring starttiderna och man får nu gå ut under hela dagen men man skall fortsatt ha en markör som själv deltar i tävlingen. Vi spelar 18 hål slaggolf från tee 59.

Herrgolfen är en officiell tävling, varför krav på korrekt fört och inlämnat scorekort gäller. 
Startavgift: 70 kr per tävlingstillfälle, startavgiften betalas via Swish till nummer 0708-105686 innan start.

Vid varje tävling delas ett pris ut till vinnaren i form av presentkort på Golfstore. Alla deltagare tjänar också poäng i vår Order of Merit. 

Order of Merit

Vi har i år förändrat poängberäkningen något i våra totaltävlingar i A- och B-klassen. I respektive totaltävling ingår alla tävlingar under maj, juni, juli, augusti och september. Vi använder oss av GIT systemets funktionalitet Order of Merit, vilket innebär att allt manuellt räknande försvinner.

Vi har skapat en Order of Merit för A-klassen som heter Ale Herrtour A-klass och en för B-klassen som heter Ale Herrtour B-Klass.  De nio bästa i respektive klass får poäng i en fallande skala från 10 till 2 poäng. Övriga startande erhåller 1 poäng. 

Du kan följa resultatutvecklingen på nätet genom att söka upp den senaste tävlingen i GIT och välja Order of Merit.  

Finalspel

Finalen spelas den 14 september 2019
Kvalificerade är:

  • De som finns på övre halvan i respektive Order of Merit tabell och som har deltagit vid minst 5 tillfällen

  • De som vunnit en tävling i respektive klass och som har deltagit vid minst 5 tillfällen

Herrarnas vårresa

Det blir ingen resa i år p.g.a. att ingen medlem i kommittén har möjligt att arrangera en resa.

Herrdagen

Herrdagen kommer vara 10:e maj med partävling på eftermiddagen. Lagen kommer lottas fram på plats. 

Kontaktinformation

Kontakta oss gärna om du har tips på förbättringar, idéer eller kritik. Kontaktuppgifter har du nedan. Du kan också följa oss på herrarnas Facebooksida.

Herrkommitténs medlemmar

Hellman.jpg

Johan Hellman

Ordförande

070-4690137
johan.ale@outlook.com

download.jpg

Adam Svärd

Ledamot

070-5111231
svardz@live.se

Profil.jpg

Martin Wingård

Ledamot

070-2950787
Martin.wingard@teliacompany.com