Kommittéverksamheten på Ale GK

Att vara delaktig i en kommitté är ett stimulerande åtagande. Du lär känna många klubbmedlemmar, samtidigt som du genom dina ideella insatser gör klubben en stor tjänst. Nedan kan du lästa kort om syftet med våra olika kommittéer och dess kontaktpersoner. En del kommittéer har också egna sidor där du kan läsa mer om verksamheten. Hör gärna av dig till någon av kontaktpersonerna om det är någonting du undrar över.

Glada människor.jpg

Juniorkommitténs syfte är att erbjuda våra juniorer träning utifrån spelnivå och ambition. Träningen som bedrivs ska kännetecknas av hög kvalitét och ledas av en PGA pro. Målet är att få in fler juniorer i träning. Vi vill också skapa en större juniorkommitté, där vi rekryterar föräldrar med barn i spridda åldersgrupper och med olika hcp-nivå. Vi vill anordna fler sociala aktiviteter under året för att skapa glädje och gemenskap.
Kontaktperson: Henning Lundström, 0708–584332, henninggolf@yahoo.com

Damkommitténs syfte är att locka damer i alla åldrar och handicapgrupper till att utvecklas som golfspelare. Samtidigt vill vi ge klubbens damer möjlighet att göra nya bekantskaper som delar vårt gemensamma intresse för golfen. Det gör vi genom att arrangera damtävlingar under hela säsongen. Vi ansvarar även för vårens och höstens uppstarts- respektive avslutningsträffar dit alla klubbens damer hälsas välkomna. Vi spelar på torsdagar.
Kontaktperson: Margareta Miles, 0708–968795, alesdamer@gmail.com

Herrkommitténs syfte är att vara ett forum för Ales herrar att regelbundet träffas, spela golf och ha trevligt. Våra aktiviteter ska underlätta för nya medlemmar att på ett naturligt sätt slussas in i klubbgemenskapen, samt naturligtvis för våra etablerade medlemmar att umgås med nya och gamla golfkompisar. Det gör i första hand genom att arrangera Herrgolftävlingar, dit alla är lika välkomna. Vi spelar på onsdagar.
Kontaktperson: Johan Hellman, 0704–690137, johan.ale@outlook.com

Seniorkommitténs syfte är att arrangera aktiviteter som bidrar till ökad trivsel och gemenskap för klubbens seniorer (55+). Våra aktiviteter ska underlätta för nya medlemmar att komma in i klubbgemenskapen, samt naturligtvis för våra etablerade medlemmar att umgås med nya och gamla golfkompisar. Det gör vi i första hand genom att arrangera Seniorträning och Seniorgolf. Alla ska känna sig är lika välkomna till dessa aktiviteter. Lågt eller högt handicap spelar ingen roll. Målet är att lägga upp aktiviteterna så att de blir trivsamma för alla deltagare. Vi spelar på tisdagar.
Kontaktperson: Bertil Hansson, 0769–460322, bertil.a.hansson@gmail.com

Elitkommitténs syfte är att erbjuda elitspelarna träning som leder till en utveckling som ligger i fas med respektive individs målsättning, samt skapa förutsättningar för att spelarna ska känna gemenskap med övriga i elitlaget och klubbens medlemmar. Att utveckla människan genom golfen och att få eleven att leva efter mottot ”som man sår får man skörda”.
Kontaktperson: Henning Lundström, 0708–584332, henninggolf@yahoo.com

Golfmixen är en mötesplats för alla medlemmar i vår klubb. Vi försöker att vara en bra inkörsport till golfen och klubben. Vi spelar golf, vi lär vi oss lite vett och etikett, vi diskuterar regelfrågor ibland, vi umgås och har trevligt. Häng på, så lovar vi att vi ska göra vårt bästa för att du ska trivas. Golfmixen träffas på måndagar och har tider på såväl dagtid som kvällstid.
Kontaktperson:  Karin Johansson, 0738–470340, karjoh48@gmail.com

Tävlingskommittén har som mål att erbjuda en spännande och omväxlande tävlingsupplevelse för medlemmar och gäster oavsett spelhandicap. Klubbtävlingarna ska företrädesvis vara förlagda till helgerna medan junior-, dam-, veteran-, samt herrgolf spelar sina tävlingar på vardagar. Som vanligt är målet att prisborden uppgår till 70–75 % av startavgifter med förhoppningsvis ökat antal prissponsorer.
Kontaktperson: Eva Eliasson, 0730–278835, evaeli61@gmail.com

Regel och hcp kommitténs uppgift är att hantera regel och hcp frågor inom Ale GK.
Kontaktperson: Peter Eliasson, 0705–136894, elipet01a@gmail.com

Banutvecklingskommitténs uppgift är att planera banans utveckling på kort och lång sikt.
Kontaktperson: Peter Eliasson, 0705–136894, elipet01a@gmail.com

Marknadskommittén har som målsättning att skapa en attraktiv marknadsplats för våra samarbetspartners. Vi kan erbjuda såväl färdiga sponsorpaket som individuellt anpassade paket.
Kontaktperson: Stefan Carlsson, 0768–125588, stefan.e.carlsson@telia.com

Resursgruppen består av klubbmedlemmar som träffas en gång i veckan för att göra en ideell insats för klubben, umgås och spela golf. Vi träffas normalt varje måndag kl. 08.00. Vi är oftast 10–15 medlemmar som arbetar med diverse förbättrings- och underhållsarbeten. Arbetet görs i samråd med klubbchef, greenkeeper och bankommitté. Efter lunch avslutar vi oftast dagen med en golfrunda. Vi ser gärna att fler kommer och hjälper till att hålla vår bana så fin som möjligt. Du behöver inte känna dig bunden att vara med varje vecka, utan kom och var med när du kan och vill. Alla är välkomna, man som kvinna, ung som gammal. Hjärtligt välkommen in i vår arbetsgemenskap!

Kontaktpersoner:
Stig Larsson, 0706–210735, stig.golflarsson@gmail.com
Stig Andersson, 0705–725402, sti.andersson@gmail.com