Lokala Regler

 
 

Banmarkering Regelhänvisning Regel
Vit out of bounds 27
Gul vattenhinder 26
Röd sidovattenhinder 26
Blå mark under arbete (MUA) 25
Blå-vit MUA; spel förbjudet bilaga I, sid 133
Orange oflyttbara hindrande föremål 24
Grön topp miljökänsligt område bilaga I, sid 134-136
Vit sluten linje mark under arbete (MUA) 25
Vit öppen linje del av hindrande föremål 24

 

Intern Out of Bounds (Regel 27)

Vid spel på hål 2 är den finklippta delen på hål 8 out of bounds.

 

vattenhinder / sidovattenhinder (Regel 26)

Omarkerade diken och dammar är sidovattenhinder. Gränsen går där marken bryter av ner mot hindret.

 

Mark under arbete (MUA) (Regel 25-1)

a) Skador i bunkrar, såsom gropar och fåror, förorsakade av rinnande vatten.
b) Dräneringssträngar med synligt fyllnadsmaterial av sand, jord, grus eller sten.
c) Myrstackar.

 

Pluggad boll (Regel 25-2)

Lättnad utökad till hela spelfältet; sid 136-137 i Regler för Golfspel.

 

Flyttbara hindrande föremål (Regel 24-1)

Stenar i bunkrar.

 

Oflyttbara hindrande föremål (Regel 24-2)

a) Spelaren får ta lättnad utan plikt för oflyttbart hindrande föremål nära green som befinner sig i hans spel- eller puttlinje; sid 140-141 i Regler för Golfspel.
b) Unga träd, identifierade med stödpinne. Obligatorisk lättnad enligt sid 134 i Regler för golfspel.
c) Gul-svarta 150-meters pinnar.
d) Stenkällare på hål 18 . Lösa delar av det hindrande föremålet får inte avlägsnas.

 

Boll som oavsiktligt rubbas på green (Regel 18-2, 18-3 och 20-1)

När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning.
Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras.

 

Avståndsmätare (Regel 14-3)

En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare för att bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (t ex nivåskillnader, vindstyrka mm), bryter spelaren mot regel 14-3.

 

Organisk del av banan (Regel 13)

a) Stengärdsgårdar. Lösa stenar får inte plockas bort.
b) Stenen mellan hål 2 och 7.
c) Stenen på höger sida av fairway på hål nr 13.
d) Stenarna på kullen till vänster på hål 17.

 

Upphöjda ledningstrådar

Om en boll träffar en ledningstråd på hål 4 eller 5 måste spelaren, utan att räkna slaget och utan plikt, spela en boll från den plats varifrån den ursprungliga bollen senast spelades enligt Regel 20-5. Om bollen inte omedelbart kan återfås, får den ersättas av annan boll.

 

Plikt för brott mot Lokal Regel där inget annat anges:

Matchspel: Förlust av hålet            Slagspel: Två slag 


Godkända av GGF Regelkommitté 2018-01-25