Lokala Regler

 

Plikt för brott mot Lokal Regel (om inget annat sägs i den lokala regeln):
Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel)

Banmarkeringar 

Banmarkering                         Betyder                                   Regel 
Vit                                          Out of bounds                         18
 Röd                                        Rött pliktområde                    17
 Gul                                         Gult pliktområde                     17
 Blå                                         Onormalt banförhållande       16
 Vit linje                                  Onormalt banförhållande       16
 Markering med grön topp    Spelförbudszon                        2

Out of bounds (Regel 18.2)

1. När outgränsen avslutas med dubbla outpinnar visar pinnarnas enslinje/syftlinje banans fortsatta gräns.
2. Vid spel av hål 2 är en boll som ligger på den finklippta delen på hål  8 out of bounds.

Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden

a) Droppzoner

Om en boll är i det röda pliktområdet på vänster sida av fairway på hål 10, inklusive när det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas blev liggande i pliktområdet, har spelaren dessa lättnadsalternativ var och en med ett slags plikt: Ta lättnad enligt Regel 17.1 eller som ett extra alternativ droppa en boll i droppzonen Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3

b) Spelförbudszoner

Område definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som ett onormalt banförhållande. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt Regel 16.1f

c) Skydd av unga träd

De unga träden identifierade avstödpinnar är spelförbudszoner:
Om en spelares boll ligger var som helst på banan, utom i ett pliktområde, och den ligger i eller vidrör ett sådant träd eller att ett sådant träd ger störande inverkan på spelarens stans eller området för den avsedda svingen måste spelaren ta lättnad enligt Regel 16.1f.

d) Boll träffar upphöjd ledningstråd

Om det är känt eller så gott som säkert att en spelares boll har träffat en upphöjd ledningstråd under spelet av hål 4 eller 5 räknas inte slaget. Spelaren måste spela en boll utan plikt från där det föregående slaget slogs (se regel 14.6 för vad som ska göras).

Onormala banförhållanden (Regel 16)

a) Mark under arbete (MUA)

1. Skador i bunkrar, såsom gropar och fåror, förorsagade av rinnande vatten
2. Dräneringssträngar med synligt fyllnadsmaterial av sand, jord, grus eller sten
3. Myrstackar.

b) Oflyttbara tillverkade föremål

1. Gul-svarta 150-meterspinnar.
2. Stenkällare på hål 18. Lösa delar får inte plockas bort. 

c) Oflyttbara tillverkade föremål nära green

Lättnad från störande inverkan av ett oflyttbart tillverkat föremål får tas enligt Regel 16.1. Spelaren har också dessa extra alternativ för att ta lättnad när sådana oflyttbara tillverkade föremål är nära greenen och på spellinjen: Boll på spelfältet. Spelaren får ta lättnad enligt Regel 16.1 om ett oflyttbart tillverkat föremål är på spellinjen och är inom två klubblängder från greenen och inom två klubblängder från bollen.

Undantag:  Ingen lättnad om spellinjen är uppenbart orimlig.

Organiska delar av banan

1. Stengärdsgårdar. Lösa stenar får inte plockas bort.
2. Stenen mellan hål 2 och 7
3. Stenen på höger sida av fairway på hål 13
4. Stenarna på kullen till vänster på hål 17

Avbryta spelet (Regel 5.7)

Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång sirensignal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre sirensignaler i följd. I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två korta sirensignaler. Se Regel 5.7b.

Transportmedel (Regel 4.3)

Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av Tävlingsledningen.

Plikt för brott mot den lokala regeln: Allmän plikt för varje hål där överträdelsen görs. Vid överträdelse som görs mellan hål påförs plikten nästa hål.