Vi är några klubbmedlemmar som träffas en gång i veckan för att göra en ideell insats för klubben, umgås och spela golf. När vi startade upp gruppen så jobbade vi på tisdagar och namnet tisdagsgruppen etablerades. Trots att vi numera oftast träffas på måndagar så håller vi fast vid vårt inarbetade namn.  

Vi träffas normalt varje måndag kl. 08.00. Vi är oftast 10-15 medlemmar som arbetar med diverse förbättrings- och underhållsarbeten. Syftet är att bidra till att öka kvalitén på vår anläggning. Allt vi gör avlastar övrig banpersonal och medverkar till att banan får den finish vi alla önskar. Arbetet görs i samråd med klubbchef, greenkeeper och bankommitté. Efter lunch, som klubben bjuder på, avslutar vi oftast dagen med en golfrunda.

Vi ser gärna att fler kommer och hjälper till att hålla vår bana så fin som möjligt. Du behöver inte känna dig bunden att vara med varje vecka, utan kom och var med när du kan och vill. Du är hjärtligt välkommen in i vår arbetsgemenskap. Har du några frågor så kontakta Stig Larsson eller Stig Andersson. Alla är välkomna, man som kvinna, ung som gammal.

 

Sammanhållande

Stig Larsson

Kontaktman

0706-210735
stig.golflarsson@gmail.com

Stig Andersson

Kontaktman

0705-725402
sti.andersson@gmail.com