Marknadskommittén har som målsättning att optimera försäljning av sponsring och reklam
och att ha hålsponsorer på samtliga golfhål.
Marknadskommittén och tävlingskommittén skall arbeta nära tillsammans för att nå ett utökat antal
sponsrade prisbord till årets tävlingar.
Bjuda in våra sponsorer på hemlig resa till någon golfbana i vår närregionen.

 

2017 - ett bra år

Marknadskommittén har bestått av klubbens medlemmar Stefan Carlsson, Ingvar Masser, Berndt och Kicki Schmeikal samt Henning Lundström.

Vi har under året ökat andelen sponsorer jämfört med 2016, och dessutom kraftigt ökat våra sponsor intäkter. Vi har även förlängt samarbetet beträffande vår korthålsbana med Swedbank, vilket är mycket uppskattat då det möjliggör fritt spel för alla juniorer. Vi har fortsatt sälja sponsorplatser på våra golfbilar. Vi har även fortsatt vårt samarbete med kommunens största livsmedelshandlare vilket har genererat goda intäkter under 2017.

Vi har i linje med vår verksamhetsplan för 2017 ökat antalet sponsrade prisbord för årets tävlingar.

Genom sponsring och ideellt arbete har:

  • Restauranghuset renoverats
  • Klubbens värme och ventilationsanläggning underhållits

Ett antal företagsgolf har genomförts i samarbete med våra sponsorer

Årets hemliga resa genomfördes med 34 deltagare till Torreby GK. En mycket uppskattad resa.

 

Marknadskommitténs verksamhetsplan för 2018

Vi skall fortsätta att maximera sponsring och reklam intäkter.

  • Fortsatt gott samarbete med tävlingskommittén beträffande sponsrade prisbord
  • Sälja reklam till samtliga golfbilar.
  • Bjuda våra sponsorer på hemlig resa
  • Öka antalet medlemmar i marknadskommittén.
 

Marknadskommitténs medlemmar

1888_Stefan Carlsson.jpg

Stefan Carlsson

Ordförande

0768-125588
stefan.e.carlsson@telia.com

Ingvar Masser.jpg

Ingvar Masser

ledamot

0733-706737
ingvarmasser@gmail.com

 
139_Henning_Lundstrom.JPG

Henning Lundström

Ledamot

0708-584332
henninggolf@yahoo.com

Kicke Schmeikal

ledamot

0739-626080
kickisfarg@tele2.se

 
Berndt Schmeikal kopia.jpg

Berndt Schmeikal

ledamot

0705-946507
berndt.nol@gmail.com