Medlemskap

 
 

Här finner du information om våra olika golfmedlemskap på Ale GK.

 

Fullvärdigt golfmedlemskap

Fullt medlemskap innebär obegränsat spel alla tider och alla dager i veckan, såvälbåde på vår utmanande 18 håls bana och på vår fina korthålsbana. Innebär också att du får delta i alla klubbtävlingar, representera klubben i seriespel och distriktstävlingar på andra golfbanor. 
Detta golfmedlemskap kräver ett spelrättsbevis som ger  ger dig rätten till spel på våra banor. Har du inget spelrättsbevis, tag kontakt med kansliet för mer information.

Årsavgift: Senior 5 900 kr
Junior 5 - 10 år 600 kr
Junior 10 - 12 år 1 000 kr
Junior 13 - 15 år 1 600 kr
Junior 16 - 21 år 2 200 kr

Aktivitetsdeposition (städavgift) på 300 kr tillkommer för seniorer och juniorer 16 - 21 år.
Aktivitetsdepositionen återfås om man är med på en städdag, medverkar som funktionär på en tävling eller liknande. Avgiften återfås under säsongen i form av
en (1) greenfeecheck.

 

Greenfeemedlemskap

Greenfeemedlemmar betalar full greenfee vid spel på banan.
2 st greenfeebiljetter ingår i årsavgiften.
 - Varje greenfeebiljett kan användas till en 18-håls
    runda eller 2 st 9-håls rundor.

Årsavgift: 1 800 kr.

 

Småbarnsmedlemskap

Småbarnsmedlem betalar en fullvärdig årsavgift för den ena föräldern (5800 + 300 kr ) och inget för den andra föräldern. Spelare 1 blir fullvärdig medlem och spelare 2 blir småbarnsmedlem. Vid spel samtidigt betalas full greenfee för förälder nr 2. Inga greenfeerabatter på andra klubbar för spelare nr 2. 
Man är småbarnsmedlem t.o.m. det år yngsta barnet fyller 9 år. 
Medlemskapet kräver en spelrättsbevis. Spelrättsbevis ger dig rätten till spel på våra banor. Har du ingen spelrättsbevis, tag kontakt med kansliet för mer information. 

Årsavgift: 5 900 kr

Aktivitetsdeposition (städavgift) på 300 kr tillkommer.
Aktivitetsdepositionen återfås om man är med på en städdag, medverkar som funktionär på en tävling eller liknande . Avgiften återfås under säsongen i form av
en (1) greenfeecheck.

 

Familjemedlemskap

Familjemedlemskap gäller för gifta par/sambo med hemmaboende barn upp till max 21 års ålder. innebär obegränsat spel för alla i familjen, alla tider och alla dager i veckan, både på 18 håls bana och på vår korthålsbana. Innebär också att varje familjemedlem får delta i alla klubbtävlingar, representera klubben i seriespel och distriktstävlingar på andra golfbanor.  
Medlemskapet kräver två spelrättsbevis. Spelrättsbevis ger dig rätten till spel på våra banor. Har du ingen spelrättsbevis, tag kontakt med kansliet för mer information.

Årsavgift: 12 400 kr.

Aktivitetsdeposition (städavgift) på 300 kr tillkommer för varje förälder och för varje barn över 16 år.
Aktivitetsdepositionen återfås om man är med på en städdag, medverkar som funktionär på en tävling eller liknande. Avgiften återfås under säsongen i form av
en (1) greenfeecheck.

Nybörjarmedlemskap

Nybörjarmedlemskap för nya golfare inkl. utbildning och gäller under första året. Innefattar samtliga medlemsförmåner som för fullvärdig medlem, med undantag för att om du har golfhandicap över 36 får du endast spela ensam på vår korthålsbana. På vår 18 hålsbana får du spela med sällskap av din fadder eller med någon spelare med officiellt handicap. När du får handicap 36 eller lägre gäller spel även på vår 18 håls bana. 
Spelrätt och full årsavgift erlägges först vid övergång till fullvärdigt medlemskap nästkommande år.   

Nybörjarkurser hålls kontinuerligt. Redan efter första träningen får du komma ut och spela på banan med hjälp av fadder. Vi håller dig i träning tills du känner dig bekväm med din golfsving och alla praktiska moment. För vissa tar det några veckor och för andra några månader, det viktiga är dock att du får den tid du behöver med instruktören för att känna dig tillfreds.
Blir du medlem är kursen gratis.  

Årsavgift: 3190 kr
 

Studentmedlemskap

Studentmedlemskap gäller för studerande ungdom mellan 22 - 27 år (studieintyg krävs). 
I övrigt gäller medlemskapet lika som fullvärdigt medlemskap. 

Årsavgift: 2 200 kr

Aktivitetsdeposition (städavgift) på 300 kr tillkommer.
Aktivitetsdepositionen återfås om man är med på en städdag, medverkar som funktionär på en tävling eller liknande. Avgiften återfås under säsongen i form av
en (1) greenfeecheck.

 

Plus+ medlemskap

Plus+ medlemskapet är ett tillägg till ordinarie medlemskap och ger samma rätt till spel på ytterligare 3 banor, St Lundby GK, Lerjedalens GK och Torslanda GK.

Bli mottagen som medlem på 4 banor alla tider och alla dagar i veckan (för vardagsmedlem gäller respektive klubbs egna regler).
Spela tävlingar på alla klubbar som medlem.
Samma regler för tidsbokning som medlem.
Du kan däremot enbart representera din hemmaklubb i seriespel.

Årsavgift: 300 kr.

Betalas via bankgiro 5507-4447 eller Swish 123137 6979 till din hemmaklubb. Ange golf-ID och ”Plus"
Spelavgift: vardagar 100 kr/speltillfälle, erläggs på plats *
                  helger 200 kr/speltillfälle, erläggs på plats *

* Ingen spelavgift vid tävlingar enligt varje klubbs officiella tävlingsprogram, endast startavgift för respektive tävling. 
* Vid tävlingar som Kategori/Kommittégolf (dam, herr, seniorgolf och dylikt) skall spelavgiften betalas utöver eventuell startavgift.