Spel från fairwaymatta

Banan är öppen för spel på vintergreener och det är spel på fairwaymatta som gäller.
Vi har ett antal nya "fairwaymattor" skall tas med under spel på banan, de finnas att hämta vid 1:a eller 10:de tee och skall återlämnas efter avslutad rond. Fairwaymattan är liten och lätt att ta med och lyfter upp bollen för att inte skada gräset. Kommer även finnas möjlighet att köpa sin egen matta i receptionen för 50 kr/st.
Krav på spel från fairwaymatta kommer att gälla tills grästillväxten har kommit igång och så länge vi har provisoriska greener. Det handlar om att värna vår bana nu när den har extra svårt att tåla slitage så att den är i gott skick när säsongen drar igång.

Tack för förståelsen!

Ingvar Masser