Årlig handicaprevision

Golfklubbens handicapkommitté ska genomföra en handicaprevision minst en gång per år. Handicaprevisionen är obligatorisk för alla spelare i handicapgrupp 1–5 och är en nödvändig del av EGA Handicapregler.

Det huvudsakliga målet med varje handicaprevision är att bedöma om spelförmågan hos spelare i handicapgrupp 1 till 5 verkligen speglas av deras nuvarande handicap. Handicaprevisionen baseras på minimum åtta handicapgrundande scorer som registrerats de senaste 24 månaderna.

SGF hjälper Ale GK genom att göra denna handicaprevision automatiskt vid årsskiftet via GIT.

Automatiken gäller bara höjning av handicap, ej sänkning. Eventuella sänkningar får golfklubben själv ta ställning till via handicaprevisionsrapporten i GIT.

 

EGA Handicapregler anser att färre än åtta handicapronder på två år är för dåligt underlag för att göra en bedömning av dessa spelares spelstandard. Om hcp justering ska göras måste detta ske manuellt av Hcp-kommittén. Allmän spelstandard kan visa sig även på andra sätt, tex via resultat i matchspel och parspel.

Beräkningen av spelstandard är beroende av att spelaren registrerar sina spelade ronder, både bra och mindre bra.

Beräkningsmetoden är att jämföra spelarens medianpoäng med den europeiska medelpoängen för spelaren hcp-grupp.

Ingen justering gör om skillnaden ligger mellan -2,9 och +2,9

Höjningen av hcp med 1,0 sker om skillnaden är -3,0 till -4,9

Över -4,9 blir höjningen av hcp 2,0.

 

Om ni fått en höjning av hcp och anser att den är felaktig var vänlig och kontakta Regel och hcp kommittén.

Ingvar Masser