Ale GK på Golf Digest ranking

I nummer 7/2017 av Golf Digest rankades Sveriges 50 bästa banor. I anslutning till det reportaget listades även de främsta banorna i varje distrikt runt om i landet.

Ranking inom Göteborgs golfdistrikt av 32 golfbanor.
1) Vallda G&CC.
2) Hills G&SC.
3) Kungsbacka GK.
4) Göteborgs G K.
5) Forsgården GK.
6) Delsjö GK.
7) Öijared GK, Gamla.
8) Lycke G&CC.
9) Ale GK.
10) Albatross GK. 

 

Ingvar Masser