Fästingsäsongen har börjat

TBE Vaccination

Fästingsäsongen har börjat. Det finns TBE smitta i vårt område. Vi golfare tillhör en riskgrupp då vi rör oss ute i naturen. Om du bor i ett riskområde rekommenderas du att vaccinera dig mot TBE.

Du måste ta vaccinationen tre gånger för att få ett hundra procentigt skydd. Därefter behöver du ta uppföljningsvaccinationer för att skyddet ska hålla. Ale Golfklubbs medlemmar erbjuds en rabatt på 50 kr av Adina Hälsan i Nol. Vårt pris är 260 kr per dos. Tala om att du är medlem i Ale GK.

Adina Hälsan har dropp in vaccinering mot TBE torsdagen den 3 maj kl. 15 – 19.
Du kan också boka en tid genom att ringa Adina Hälsan 031-383 04 20

Om TBE:
TBE är en sjukdom som angriper hjärnans nervsystem och smittar människor genom fästingbett. Det räcker att bli biten av en fästing som bär på viruset för att få sjukdomen. Fästingarna får sjukdomen själva när de biter och suger blod från smågnagare. Blir man smittad av TBE kan man bli riktigt allvarligt sjuk.  Eftersom TBE orsakas av ett virus så finns det ingen botande behandling mot sjukdomen.

Bertil Hansson