NYA GOLFREGLER 2019

Nu finns 24 filmer med svenskt tal och text som förklarar de största nyheterna i golfreglerna 2019 på SGF:s YouTube-kanal. 
Regelboken på svenska finns tillgänglig digitalt på R&A:s webbsida och i nya mobilappen Rules of golf 2019 för iPhone och Android.
Den tryckta versionen kommer i början av 2019. Under fjärde kvartalet uppdateras regelsidorna på golf.se och utbildningen för distriktsdomare med flera inleds.

Ingvar Masser