I början av 80-talet ökade intresset för golfsporten som sedan växte från snobbsport till folksport. Eftersom antalet golfbanor i regionen var begränsat i förhållande till den växande skaran av nya golfare ökade naturligtvis behovet av nyetableringar av golfanläggningar. 

1985 annonserade några pionjärer i lokaltidningen i Ale Kommun och kallade till ett möte för att inventera intresset av att starta en golfklubb. Ett 50-tal personer dök upp och beslut togs att starta en golfklubb och därefter ansöka om medlemskap i Svenska Golfförbundet. Året efter registrerades klubben och arbetet med att hitta lämplig mark inleddes. En utmaning som efter 6 långa och mödosamma, men roliga år av ideellt engagemang och entusiasm resulterade i en 18-håls golfbana på Alfhems Kungsgårds ägor.

Efter 30 års verksamhet i med- och motgång har klubben och golfbanan utvecklats på ett mycket positivt sätt. En starkt bidragande orsak är den klubbanda som fortfarande präglas av entusiastiska och engagerade medlemmar samt personal. Några av dessa har lagt ner mycket möda och stor kunnande på att dokumentera klubbens historia. Här förtjänar att nämnas Hans-Thore Paterson, sekreterare under pionjäråren, samt inte minst Björn Emegård, golfklubbens ordförande 2001-2008, som också har grävt i Kungsgårdens historia.

 

Alfhems Kungsgård

Vår golfbana ligger verkligen på historisk mark. Alfhems kungsgård har anor från 1300 talet. En artikel i tidningen Ny Tid från 1951 inleder med orden: ”Boningshus från början av 1700-talet, källare från Gustaf Wasas tid och park med anor från medeltiden – det är inte vilken husägare som helst som kan skryta med en sådan kombination på sin tomt.”  

För den som vill fördjupa sig mer i Alfhems Kungsgårds historia så rekommenderas Björn Emegårds kunniga sammanställning ”En kortfattad historia om Alfhems Kungsgård”.

På Kungsgårdens mark finns ett antal fornlämningar. De visar att här har funnits människor och kultur sedan stenåldern, samt också spår av civilisation från brons- och järnålder. För den historiskt intresserade kan vi hänvisa till den arkeologiska utredning som gjordes av Riksantikvarieämbetet i samband med golfbanans tillkomst.

 

Ale GK

Nedan följer ett axplock av viktiga händelser i klubbens historia.

 • 1985 – Några pionjärer tar initiativ till att bilda golfklubb i Ale

 • 1986 – Ale GK bildas. Arbetet med att finna lämplig mark startas. Drivingrange på Kungsgården invigs.

 • 1989 – Alfhems Kungsgård godkänns slutligen som plats för golfbanan.

 • 1990 – Invigning av korthålsbanan

 • 1992 – Invigning av 18-hålsbanan

 • 1996 – Klubben flyttar in i gamla mangårdsbyggnaden på Kungsgården som nu blir klubbhus

 • 1997 – Klubben köper Kungsgården med byggnader och mark

 • 2002 – Ny maskinhall uppförs

 • 2004 - Ladan och gamla tävlingsexpeditionen eldas upp av brandkåren

 • 2005 – Nytt klubbhus färdigställs innehållande kansli, tävl.exp, omklädningsrum, konferensrum, mm

 • 2008 – Kungsgården, gamla klubbhuset, renoverades, hyser nu restaurangen. Cafe 9 1/2 byggs

 • 2017 – Gamla klubbhuset byggs om för att samla all verksamhet, reception–restaurang–shop, under ett tak under golfsäsongen. Bansträckningen läggs om så att tidigare första nio hålen blir sista nio hålen

För mer information om klubbens utveckling och alla turer hit och dit under åren så rekommenderas Hans-Thore Patersons samman ställning över åren 1985-1992 och Björn Emegårds över åren 1993- 2008.

 

Foton

Banan flygfotograferades 1994 av klubbmedlemmarna Björn Lundqvist och Christian Forsäng. Christian spakade och Björn tog bilder.

Bilder från Kungsgården och golfbanan från olika tidsepoker. Tagna av många olika fotografer.