ORDNINGS-FÖRESKRIFTER

 
 

Tillfälliga ordningsföreskrifter finns anslagna på klubbens officiella anslagstavla/vid 1:a tee och på hemsidan.

Därutöver gäller följande ordningsföreskrifter för allt spel på klubben.

1. Banpersonalen har företräde.

Spelarna måste invänta klartecken från banpersonalen innan slaget slås. 

2. Håll speltempot

 • Aktuell starttid gäller, slå inte ut för tidigt eller för sent

 • Släpp igenom snabbare bollar

 • Släpp igenom efter mer än 30 sekunders letande

 • Vid kö på par 3 hål. Låt bakomvarande boll slå ut innan ni puttar 

3. Person med golfutrustning på banan, som inte löst gällande greenfee eller saknar spelrätt, får betala dubbla gällande greenfee.

Kontroll utförs dagligen av personal på kansli eller banvärd som kör golfbil märkt ”Banvärd”. Greenfeetag eller lämplig identitetshandling skall kunna uppvisas på begäran. 

4. Spelare måste följa anvisning från kontrollant. Kontrollant är personal på kansli eller banvärd.

5. Av säkerhetsskäl:

 • ska boll inte spelas mot green på Hål 13 om ljussingnal är tänd. Vid ljussignal befinner sig spelare på eller i närheten av green.

 • ska boll inte spelas ut från tee på Hål 4 innan du vet att det är klart framför. Använd uppställd trappa.

 • ska boll inte spelas ut på Hål 1, 8, 14 och Hål 17 när det finns personer eller fordon på vägen längs hålet.

 • har biltrafik företräde inom området 

6. Vårda banan

 • laga nedslagsmärken och återplacera uppslagen torv

 • kratta bunkern efter slaget

 • hela bunkerkrattan ska placeras i bunkern med skaftet i hålets spelriktning

 • Bagvagnar får inte dras över tee eller mellan green och greenbunker. 

7. Barn i barnvagn får, på egen risk, medtas vid sällskapsspel. 

8. Kopplad hund får, på egen risk, medtas vid sällskapsspel. Bajspåse måste användas. 

9. Spelarna bör inte störa andra spelare med elektroniska apparater (t.ex. mobiltelefoner). 

10. Vid sällskapspel kan du få göra ett kortare uppehåll på högst 5 minuter efter 9 hål för snabbfika.

Uppehållet får dock inte medföra att du stör spelet för efterföljande boll. Om du under pausen hinns upp av efterföljande boll måste du låta dem passera om de så önskar. 

11. Bollplockning i angränsande trädgårdar är inte tillåten.

Överträdelse av en ordningsföreskrift kan leda till tillsägelse eller disciplinär åtgärd.

Årsrevision den 2012-03-23. Godkända av klubbens styrelse den 12-04-17 Justerad 2017-03-31 p.g.a. ändrad spelordning