Regel och hcp kommitténs uppgift är att hantera regel och hcp frågor inom Ale GK

 

Verksamhetsplan 2019

  • Årsrevision av HCP

  • Utbildning av nya gofregler

  • Regelvandring

  • Utbildning av tävlingsledare

  • Kontroll av banmarkeringar pga nya golfregler

 

Nya golfregler 2019

Det finns ett antal filmer med svenskt tal och text som förklarar de största nyheterna i golfreglerna 2019 på SGF:s YouTube-kanal. 
Regelboken på svenska finns tillgänglig digitalt på R&A:s webbsida och i nya mobilappen Rules of golf 2019 för iPhone och Android.

 

Utbildning

Intresset har varit stort för de nya golfreglerna. Vi har genomfört tre utbildningsomgångar uppe i klubbhuset och en genomgång på banan. Alla välbesökta. Nedan några bilder från den senare som genomfördes i två grupper, en som Eva höll i och en som Peter höll i. Web redaktören deltog i den senare vilket gör att det är mestadels den som har fastnat på bild.  

 

Årlig handicaprevision

Golfklubbens handicapkommitté ska genomföra en handicaprevision minst en gång per år. Handicaprevisionen är obligatorisk för alla spelare i handicapgrupp 1–5 och är en nödvändig del av EGA Handicapregler.

Det huvudsakliga målet med varje handicaprevision är att bedöma om spelförmågan hos spelare i handicapgrupp 1 till 5 verkligen speglas av deras nuvarande handicap. Handicaprevisionen baseras på ett minimum av åtta handicapgrundande scorer som registrerats de senaste 24 månaderna.

SGF hjälper Ale GK genom att göra denna handicaprevision automatiskt vid årsskiftet via GIT.
Automatiken gäller bara höjning av handicap, ej sänkning. Eventuella sänkningar får golfklubben själv ta ställning till via handicaprevisionsrapporten i GIT. 

EGAs Handicapregler anser att färre än åtta handicapronder på två år är för dåligt underlag för att göra en bedömning av dessa spelares spelstandard. Om hcp justering ska göras måste detta ske manuellt av Hcp-kommittén. Allmän spelstandard kan visa sig även på andra sätt, t.ex via resultat i matchspel och parspel.

Beräkningen av spelstandard är beroende av att spelaren registrerar sina spelade ronder, både bra och mindre bra.

Beräkningsmetoden är att jämföra spelarens medianpoäng med den europeiska medelpoängen för spelaren hcp-grupp.

Ingen justering görs om skillnaden ligger mellan -2,9 och +2,9
Höjningen av hcp med 1,0 sker om skillnaden är -3,0 till -4,9
Över -4,9 blir höjningen av hcp 2,0.

Om du fått en höjning av hcp och anser att den är felaktig var vänlig och kontakta Regel och hcp kommittén.

 

Regel- och handicapkommitténs medlemmar

Peter Eliasson (SQ).jpg

Peter Eliasson

Distriksdomare

0705-136894
elipet01a@gmail.com

DSC_1956.jpg

Eva Eliasson

Klubbdomare

0730-278835
evaeli61@gmail.com

 
Henning Lundstrom (SQ).jpg

Henning Lundström

Ledamot

0708-584332
henninggolf@yahoo.com