Regel och hcp kommittén har som uppgift att hantera regel och hcp frågor inom Ale GK

  • Göra årsrevision av hcp för medlemmar i Ale GK
  • Utreda och besluta i hcp frågor gällande medlemmar i Ale GK
  • Ta fram bestämmelser och regler för Ale GK som fastställs av styrelsen
  • Utbilda klubbens medlemmar i regelfrågor
  • Besluta om banmarkeringar
 

Verksamhetsplan 2018

Följande aktiviteter planeras att genomföras:

  • Årsrevision av hcp (genomförd)
  • Regelvandring
  • Kontroll av banmarkeringar

Glädjande har Ale GK nu 3 personer som är distriktsdomare

 

Årlig handicaprevision

Golfklubbens handicapkommitté ska genomföra en handicaprevision minst en gång per år. Handicaprevisionen är obligatorisk för alla spelare i handicapgrupp 1–5 och är en nödvändig del av EGA Handicapregler.

Det huvudsakliga målet med varje handicaprevision är att bedöma om spelförmågan hos spelare i handicapgrupp 1 till 5 verkligen speglas av deras nuvarande handicap. Handicaprevisionen baseras på ett minimum av åtta handicapgrundande scorer som registrerats de senaste 24 månaderna.

SGF hjälper Ale GK genom att göra denna handicaprevision automatiskt vid årsskiftet via GIT.
Automatiken gäller bara höjning av handicap, ej sänkning. Eventuella sänkningar får golfklubben själv ta ställning till via handicaprevisionsrapporten i GIT. 

EGAs Handicapregler anser att färre än åtta handicapronder på två år är för dåligt underlag för att göra en bedömning av dessa spelares spelstandard. Om hcp justering ska göras måste detta ske manuellt av Hcp-kommittén. Allmän spelstandard kan visa sig även på andra sätt, t.ex via resultat i matchspel och parspel.

Beräkningen av spelstandard är beroende av att spelaren registrerar sina spelade ronder, både bra och mindre bra.

Beräkningsmetoden är att jämföra spelarens medianpoäng med den europeiska medelpoängen för spelaren hcp-grupp.

Ingen justering görs om skillnaden ligger mellan -2,9 och +2,9
Höjningen av hcp med 1,0 sker om skillnaden är -3,0 till -4,9
Över -4,9 blir höjningen av hcp 2,0.

Om du fått en höjning av hcp och anser att den är felaktig var vänlig och kontakta Regel och hcp kommittén.

 

Regel- och handicapkommitténs medlemmar

Peter Eliasson (SQ).jpg

Peter Eliasson

Distriksdomare

0705-136894
elipet01a@gmail.com

Eva Eliasson (SQ).jpg

Eva Eliasson

Klubbdomare

0730-278835
evaeli61@gmail.com

 
Henning Lundstrom (SQ).jpg

Henning Lundström

Ledamot

0708-584332
henninggolf@yahoo.com