Scorekort

 
aleover-1528x1080.jpg
Scorekort hemsida.jpg

 

 

 

 

Följande markeringar gäller på banan

Vit = Banans gräns
Gul = Gult pliktområde
Röd = Rött pliktområde
Blå = Mark under arbete (MUA)
Blå/vit = MUA, Obligatorisk dropp
Svart/gul = 150 m till greenmitt
Vita kritcirklar = Mark under arbete
Plattor i fairway visar avstånd till greens mitt:
- Röd platta = 100 m
- Gul platta = 150 m
- Vit platta = 200 m