Tävlings information

 

Ales seniorgolf är en klubbtävling öppen för alla seniorer (55+) med EGA handicap upp till 36. D.v.s. något tävlingshandcap behövs inte vilket i och för sig de flesta trogna måndagsgolfare redan har eftersom alla våra ronder registreras i GIT-systemet. Gäst till deltagande medlem får anmäla sig till tävlingen mot att gästen betalar greenfee + startavgift. Som gäst till medlem får man som vanligt 100 kr i rabatt.

Golfbil

Det behövs inget läkarintyg för att få använda golfbil under våra tävlingar, utan alla som anser sig behöva en för att kunna spela kan göra det. Bokas via receptionen. Markera också vi anmälan till själva tävlingen att du önskar bil så kan tävlingsledaren vid behov sätta två bilburna i samma bil. 

 

Anmälan

Anmälan till seniorgolfen sker via svenskgolf.se eller via telefonsamtal till receptionen när den är öppen. Den ska normalt vara gjord senast klockan 15:00 söndag före tävling. Vid anmälan kan du begära tidig eller sen start. Observera att det oftast är många som begär tidig start vilket medför att du inte alltid kan räkna med att komma ut under första timman. Det finns också möjlighet att lämna Information/önskemål till tävlingsledningen i samband med anmälan. Vi vill dock att detta används restriktivt och inte för att till exempel ytterligare precisera önskad starttid om inte speciella omständigheter råder, t.ex. ett läkarbesök.

Efteranmälan

Vi ber dig att respektera anmälningstiderna. Efteranmälningar innebär extraarbete för tävlingsledaren, speciellt då de inkommer efter det att tävlingen är lottad. Har du missat att anmäla dig och vill vara med så försöker vi naturligtvis göra vårt bästa för att plocka in dig i tävlingen. Kontakta då tävlingsledaren så tidigt som möjligt. Vem som är tävlingsledare finner du om du letar upp tävlingen på nätet. Vid efteranmälningar på speldagen vill vi inte att du oanmäld kommer upp till banan. Ring istället strax efter kl. 8 så försöker vi plocka in dig. Troligen blir det då sist i fältet såvida vi inte fått in något förhinder.

Förhinder

Om du får förhinder innan anmälningstidens utgång så är det bara att gå in i svenskgolf.se och avregistrera dig. Vid senare förhinder ska du kontakta tävlingsledaren så tidigt som möjligt. Sker det efter det att tävlingen är lottad så innebär det oftast att det blir rörigt för såväl tävlingsledaren som för övriga spelare. Men bättre sent än aldrig, det är inte OK att utebli utan att meddela detta. Skulle så ske så ska tävlingsavgiften betalas senast vid nästa start.

Tävlingsform

Vanligtvis 18 håls slaggolftävling för både herrar och damer. D.v.s. maximalt antal slag på ett hål är 5 slag över hålets par. Vi kommer i år att erbjuda funktionen - fritt-val-av-tee. Innebär att du kan frångå standard tee för din klass vid anmälan om du så önskar.

Klasser:
A-klass: Hcp 0 - 19.9, standard tee: damer 49, herrar 59
B-klass: Hcp 20 - 24,9, standard tee: damer 49, herrar 54
C-klass: Hcp 25 - 36, standard tee: damer 49, herrar 54

Startavgift

40 kr. Huvuddelen av startavgiften går till priser för aktuell tävling. En del reserveras till trivselkassan som i första hand används till extra priser i samband med månadsfinalerna.

Lottning

Efter anmälningstidens utgång sker lottning och upprättande av startlista. Det är här vi får in flest synpunkter på vårt jobb i kommittén. Vår första prioritet är att respektera de som begär tidig/sen start samt att de som anmält till oss att de samåker inte ska behöva gå ut med mer än 30 minuters mellanrum. Utöver detta försöker vi att göra det så trivsamt som möjligt för dig som deltagare. Tycker du att du ofta får spela med samma människor så kan ett tips vara att ibland växla mellan tidig och sen start. Vi kör vidare med 3-bollar som har slagit väldigt väl ut. Spelet rullar på mycket bättre och rundorna går betydligt snabbare. Möjligen kan det bli någon 4-boll i slutet av fältet. Principen att inte stoppa in bromsande 4-bollar mitt i fältet kommer vi undantagslöst att följa i år också.

Startlista

Startlistan publiceras så snart den är klar dock senast kl. 15 dagen före tävling. I samband med att startlistan publiceras skickas också ett mail ut till deltagarna. Om du inte får något mail så beror det troligen på att ditt mejl-id inte finns i GIT-systemet. 

Tävlingsdagen

Vi löpande start ska du registrera din ankomst (betala anmälningsavgift och hämta scorekort) senast 20 minuter före start. Vid shotgun start gäller speciella regler som kommer att framgå av tävlingsinformationen. 

Speltempo

Vi upplever att vi har ett bra speltempo och att rundorna flyter på bra. Vi vill ändå påminna om nedanstående enkla förhållningsregler. Ingen begär att vi ska springa runt banan och visst ska vi kunna ta oss en kortare fika efter 9 hål. Men försök följa dessa enkla regler så blir det trevligare för såväl oss deltagare som för folk som bokat tid efter vår tävling.

  • Titta inte bakåt utan försök följa bollen framför. Varningsklockan ska ringa hos varje boll som har ett tomt hål framför sig oavsett hur det ser ut bakom.
  • Den som är färdig slår ut först från tee. Vi behöver inte följa någon turordning. (lokal seniorgolf regel). Det fungerar bra att uppdatera scorekortet medan dina medspelare förbereder sig
  • Slå en provisorisk boll om du är osäkra på att hitta din boll
  • Håll koll på varandras bollar och hjälps åt att leta, men inte för länge
  • På greenen: Den som är färdig först börjar putta om det är möjligt (lokal seniorgolf regel). Putta gärna färdigt kortputtarna medan du håller på att putta.

Resultat

Fyll i scorekortet tydligt så går resultatredovisningen snabbare och säkrare. Glöm inte att kontrollera och signera ditt scorekort innan det lämnas in. Du som spelare är ansvarig för ditt scorekort och tänk på att ett osignerat scorekort leder till diskvalifikation. Det är alltid lika tråkigt när det inträffar. Resultatet publiceras på nätet (svenskgolf.se) så snart alla resultat är inmatade i systemet. Vanligen någon timma efter det att de sista startade har lämnat in sina resultat.

Priser

De fyra bästa i varje klass vinner pris. Dessutom kommer vi att ha ett närmast hål pris på ett av par tre hålen. Observera att vid färre än 10 deltagare i en klass delas enbart ett pris ut och vid mellan 10 – 15 deltagare så delas två priser ut.  I samband med shotgun tävlingarna är vår förhoppning att vi även i år ska kunna erbjuda ett generösare prisbord sponsrat av vår trivselkassa och kanske också av någon välvillig företagare i vår kommun.

Till sist

Återstår bara att önska dig lycka till på banan och att du ska trivas med vår seniorgolf.