Sponsor

Mjuk Biltvätt

 
 
 

Vi har 6 tvättanläggningar i Göteborsområdet.

  • Aröd
  • Högsbo
  • Kungsbacka
  • Sävedalen
  • Mölndal
  • Sisjön

Se vägbeskrivning på vår hemsida 

Tvätta med rent samvete.

Är biltvätt farligt för miljön?
All biltvätt innebär en miljöpåverkan. Men det är stor skillnad på omfattningen beroende på hur, var och med vad man tvättar sin bil.
Varje år görs omkring 30 miljoner biltvättar i Sverige. Två tredjedelar av alla tvättar sker på gatan, vilket innebär att tvättvattnet med alla miljöfarliga ämnen och kemikalier rinner rakt ut i naturen. Totalt rör det sig om ca 4 ton tungmetaller, 5 000 ton avfettningsmedel, schampo och vax samt 2 000 ton olja.

Minimera miljöpåverkan
En av de viktigaste delarna i vårt arbete är miljöfrågor, genom att tvätta bilen hos oss minimerar du miljöpåverkan. Vi strävar efter att inte bara följa lagar och lokala föreskrifter, utan också överträffa dem. Våra anläggningar har ett egna reningsverk som renar allt utgående vatten med hjälp av sedimentering, oljeavskiljning och kemisk rening. Samtliga kemikalier vi använder oss av är dessutom Svanenmärkta eller godkända av Naturskyddsföreningen. Genom bolagets miljöledningssystem sker regelbunden energioptimering, utprovning av nya kemikalier och löpande utbildning av personalen som jobbar i verksamheten.

Mjuk Biltvätt är medlemmar i Hållbar Biltvätt. Initiativets huvudsyfte är att upplysa om de negativa konsekvenserna av hemmatvättande och att uppmuntra till att tvätta bilen på en riktig tvättanläggning.

Telefon: 031-10 78 60
E-post: info@mjuk.se
Webbplats: http://www.mjuk.se