Tävlingsvillkor

 

Tävlingarna spelas enligt de gällande publikationerna av Regler för golfspel och Spel- och tävlingshandboken. Dessutom gäller följande tävlingsbestämmelser för klubbens tävlingar om inte annat beslutats för den enskilda tävlingen.

Deltagare

För att få delta krävs att spelaren är aktiv medlem i en golfklubb och att anmälningsavgift för den aktuella och för tidigare tävlingar är erlagda. Spelaren måste ha EGA Exakt Handicap för att få delta. Spelare som inte är medlemmar i Ale GK måste dessutom betala tävlingsgreenfee.


Omfattning och spelform 

Handicapklasser 

Vid klubbens tävlingar gäller följande indelning om inget annat bestäms för en specifik tävling:
Klass A handicap till och med 12,8
Klass B handicap 12,9 till 24,7
Klass C handicap 24,8 till 36
Klass D handicap 36-54

Vid färre än fyra deltagare eller två lag i en klass kan den slås samman med en annan klass eller inställas enligt beslut av tävlingsledningen 


Avgörande vid lika resultat

Vid lika resultat särskiljs deltagarna på följande sätt:
1. Spelhandicapmetoden
2. Matematiska metoden
3. Lottning

 För matchspel gäller att vinnare utses genom att spela extra hål tills en vinnare kan utses

Anmälan

Om inte annat är bestämt ska anmälan till tävling göras senast klockan 13.00 två dagar före tävlingen via golf.se, i golfterminalen eller via kansliet. Vid återbud efter anmälningstiden utgång, utan godtagbart skäl, debiteras anmälningsavgift. Spelare som uteblir från start, utan godtagbart skäl, debiteras dubbel anmälningsavgift. (Godtagbara skäl, se Spel- och tävlingshandboken)

Efteranmälan

Tävlingsledningen beslutar om efteranmälan godtas eller ej.

Överanmälan

Om inte tävlingsledningen väljer något annat, gäller anmälningsordning som urvalsprincip när fler spelare anmält sig än det finns platser i tävlingen.

 

Övriga villkor

Prisutdelning 

Prisutdelning sker snarast möjligt efter det att varje klass är avgjord. Priser som inte avhämtas av spelaren eller ombud för spelaren vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare. För att få ta emot pris krävs att spelaren har EGA exakt tävlingshandicap.

”Scoring area”, scorekortsinlämning

Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat sitt scorekort till tävlingsledningen och har lämnat platsen för inlämning.

Resultat – tävlingen officiellt avslutad

När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.

Överträdelse

Överträdelse av ett villkor för en tävling kan leda till att spelaren diskvalificeras i tävlingen.