Sponsor

rex entreprenad ab

 
 
Rex Entr AB logo_orange m black bg.jpg
 
 

Vi är ett företag som tar på oss entreprenadarbeten så som anläggnings-arbeten, schaktningsarbeten, grundläggningsarbeten samt olika skötseluppdrag. Vi är 20 anställda med hög kompetens inom vår bransch och vår omfattande maskinpark gör det möjligt att ta på oss alla typer av arbeten.

Anläggning

Trädgårdsanläggning
20 års erfarenhet av att anlägga trädgårdar med växter, träd och murar.

Plattläggning
Kunnig personal med kompetens att lägga alla typer av plattor och sten enligt kundens önskemål.

Asfaltering
Vi tar på oss små och stora asfalteringsarbeten i samarbete med flera företag som lägger asfalt. Allt från potthål till stora parkeringsplatser.

Schaktningsarbeten

Vatten/avlopp
Med våra maskiner klarar vi av att schakta för vatten och avlopp. Vi har även stor erfarenhet av att montera olje- och fettavskiljare.

Dränering
Fackmannamässigt utförda dräneringsarbeten med bland annat dräneringsskivor.

Fiber
Vi drar fiber i alla sorters marktyper för både privatpersoner och företag.

Grundläggning

Markbäddar
Vi förbereder och uppför husgrunder för nybyggnad och tillbyggnader.

Gjutning
Gjutningsarbeten för husgrunder.

Skötsel

Trädgårdsskötsel
Utbildad personal tar hand om er trädgård med förekommande arbeten som gräsklippning, häckklippning, ogräsrensning och trädfällning m m.

Grönyteskötsel
Med moderna små och stora gräsklippare tar vi hand om era grönytor. Bland kunderna finns både fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner.

Snöröjning
Vintertid tar vi på oss att skotta, ploga och sanda vägar, gångar och parkeringar.