Att tävla är för många golfare en viktig ingrediens i sin utövning av golfsporten. Både ur ett socialt perspektiv, men är också en sporre att kontinuerligt träna och utveckla sina färdigheter.

Tävlingskommittén har som mål att erbjuda en spännande och omväxlande tävlingsupplevelse för medlemmar och gäster oavsett spelhandicap. Klubbtävlingarna ska företrädesvis vara förlagda till helgerna medan junior-, dam-, veteran-, samt herrgolf spelar sina tävlingar på vardagar. Som vanligt är målet att prisborden uppgår till 70-75 % av startavgifter med förhoppningsvis ökat antal prissponsorer. 

 

Aktuellt

Sidan uppdateras efterhand som planeringen fortskrider ......

 

Planer för 2018

Kommitténs avsikt är att försöka ha ungefär samma antal tävlingar som föregående år, med några tävlingar på söndagar. Vi planerar att ha ett varierat utbud som lockar medlemmar och gäster.

För att skapa en bra kvalitet och stor delaktighet kommer vi att fördela ansvaret att vara tävlingsledare och starter på olika tävlingar, enligt ett schema med god framförhållning. Där behöver vi hjälp från c:a 50 medlemmar i klubben. Innan säsongen börjar kommer en kortare tävlingsledargenomgång att genomföras.

I ett försök att både tillmötesgå de som vill spela på förmiddagen och de som vill tävla kommer vi att ha någon eller några tävlingar med start efter lunch.

Vi planerar att ha någon eller några tävlingar där alla har möjlighet att välja tee när man anmäler sig.

För att slussa in dem som ännu inte kommit ner under 36 i hcp planerar vi att anordna några tävlingar över 9 hål exempelvis sen söndag eftermiddag.

En +klubbtävling är på gång även i år och planeringen är att den kommer att genomföras i slutet av maj och första halvan av juni.

Vi har fått följande tävlingar tilldelade från GGF och SGF:

  • 3/6 Göteborgsgolfen klass A kval
  • 29-30/6 SGF Tour Future
  • 30/7 Göteborg Golf Cup
  • 8/9 Göteborg Golf Tour
 

Anmälan och avgifter

Du anmäler dig till våra tävlingar på nätet via Min Golf eller genom att  kontakta receptionen på Ale GK. På Min Golf hittar du också startlistor och resultat. 

Startavgift: 125 kr
Tävlingsgreenfee: 275 kr

 

Länkar till diverse dokument som du kan ha nytta av

 

Tävlingskommitténs medlemmar

Eva Eliasson (SQ).jpg

Eva Eliasson

Ordförande

0730-278835
evaeli61@gmail.com

Magnus Svensson (SQ).jpg

Magnus Svensson

Ledamot

0704-332833
magnus69svensson@icloud.com

 
Lena Carnemar (SQ).jpg

Lena Carnemar

Ledamot

0707-252626
lena.carnemar@gmail.com

Mika Pulkkinen (SQ).jpg

Mika Pulkkinen

Ledamot

0705-810007
pulkki74@gmail.com

 
Calle Forsäng.jpg

Carl Forsäng

Ledamot

0738-966020
forseng@hotmail.com